promo-zsm
promo-zsm

Вакцинація проти африканської чуми свиней як сучасний інструмент профілактики можливих спалахів для збереження українського свинарства 

Вакцинація проти АЧС як сучасний інструмент для збереження українського свинарства
pigcentre

06 грудня в Антверпені (Королівство Бельгія), відбулася ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Сучасні засоби та методи наукових досліджень», на якій знову піднімалося питання вакцинації проти АЧС. Пропонуємо ознайомитися зі статтею за співавторством провідних світових спеціалістів з цього питання.

ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Сучасні засоби та методи наукових досліджень», 06 грудня 2023 р., Антверпен, Королівство Бельгія

Розділ – Ветеринарія

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФІЛАКТИКИ МОЖЛИВИХ СПАЛАХІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СВИНАРСТВА

Мандрига Микола С., доктор ветеринарної медицини, професор, Академік Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна) 

Нгуєн Ван Діп, доктор генеральний директор AVAC Vietnam Joint Stock Company (Хо Ші Мін, Вʼєтнам)  

Бабенко Микола М., доктор, директор Асоціації мʼясної галузі та

Центру підвищення ефективності в тваринництві (Вишгород, Україна)  

Бузун Андрій І., доктор, Керівник Лабораторії вивчення хвороб свиней Національного наукового центру  “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” (Харків, Україна)

Аналіз епідемічного процесу африканської чуми свиней (АЧС) у період 2010-2023 рр. свідчить про її укорінення в Україні у вигляді асоційованих інфекцій свійських і диких свиней [ ]. Його результати показують, що чинні протиепізоотичні заходи на основі «стемпінг-ауту» здатні протидіяти лише спонтанному транскордонному заносу хвороби [ ]. За умов масованого транскордонного заносу хвороби в Україну з 2014 року (як у Грузію до московського нападу у 2008 році), а тим більше в ситуації ензоотичного поширення АЧС (АЧСмікс), ці заходи стали несумісними з економікою свинарства. Дуже негативний вплив на стабільність свинарства мають численні агротерористичні прояви московської агресії, для протидії яким в Україні не вистачає ресурсів [ ]. Це змушує українських виробників та переробників свинини шукати шляхи посилення захисту своїх інвестицій [ ].

За всіма сучасними протиепізоотичними канонами, найкоротший шлях до контролю укорінених інфекцій – це вакцинопрофілактика в комплексі карантинних заходів [ ]. Нормативна база вакцинопрофілактики АЧС на сьогодні лише починає напрацьовуватися, у першу чергу, завдяки успіху комерційного застосування інноваційних американських вірусвакцин в’єтнамського виробництва у країнах Південної Азії [ ]. Мета нашої публікації – ініціювати цей процес в Україні – з урахуванням поточних епізоотичних, економічних та воєнно-політичних чинників.

Найбільш близькими до комерційного використання сучасний ринок ветеринарних препаратів пропонує дві вакцини в’єтнамського виробництва, порівняльну характеристику яких наведено у таблиці 1. Обидві вакцини інтрамускулярного застосування, виготовлені з ділеційних гемадсорбуючих штамів збудника і є ліофілізованими. 

Тable 1 Comparison of approval ASF Vietamese vaccines from ASFV-G-∆MGF and ASFV-G-∆I177L strains of PIADC-USDA

При цьому у препараті компанії AVAC використовується вакцинний штам з ділецією 6 генів збудника, відповідальних за його вірулентність, тоді як препарат компанії NAVETCO містить штам з ділецією лише одного гену вірулентності збудника АЧС – I177L. До того ж одна доза вакцини AVAC ASF LIVE містить майже на один логарифм більше гемадсорбуючих одиниць вакцинного вірусу, ніж вакцина компанії NAVETCO і тому застосовується одноразово. Крім того, більш глибоке ослаблення віруленції збудника у вакцині AVAC ASF LIVE дозволяє її використовувати на свинях вже з 1-місячного віку, а не з 2-місячного як у вакцині компанії NAVETCO. Поствакцинальний імунітет до АЧС розвивається вже через 2 тижні після щеплення (п.в.) і триває до 5 місяців. Груповий імунітет після застосування вакцини AVAC ASF LIVE на 28 добу п.в. дозволяє захистити від загибелі не менше 80%, а від контактного зараження – до 100% щеплених підсвинків (мал.1). Дуже цінною характеристикою цієї вакцини є відсутність віремії вакцинного вірусу вже через 2-4 тижнів п.в., а також екскреції цього вірусу з фекаліями, сечею та назо-оральними виділеннями – і, відповідно, відсутність його контактної/горизонтальної передачі; з тканин щеплених свиней вірус зникає практично через 4 тижні п.в. Дані про витривалість 1-місячних поросят до 5lg HAD50 штаму ASFV-G-∆MGF свідчать про можливості адаптації процедури Effecacy test до українських реалій (див. нижче).

Fig. 1 Results of AVAC ASF LIVE vaccine efficacy test. For details see in text

Обидві вакцини мають DIVA-супровід: PCR-test AVAC ASF LIVE vaccine потребує трьох праймерів (для генів ASFV P72, D-GUS et MGF), PCR-test NAVETCO vaccine – один праймер (для гену ASFV I177L). 

За звітними даними випробувань вакцини NAVETCO, представленими д-ром Ta Hoang Long з В’єтнамського Національного центру ветеринарного контролю (DAH) на засіданні МЕБ, на дату 26.08.2022 було використано 23344 доз препарату (1 доза на тварину). Лише 27 щеплених свиней мали поствакцинальні ускладнення. Вони проявлялися виключно на свинях-носіях збудників цирковірусної інфекції та РРСС. ПЛР-аналіз зразків крові на ген вірусного поліпептиду р72 та ділеційний ген асфарвірусу 1177L (DIVA-технологія) показав, що віремія у щеплених свиней пов’язана лише з вакцинним вірусом і проявляється не раніше 7-мої доби після вакцинації (п.в.). У контрольних групах хворих на АЧС свиней віремія розвивалася вже з 3-ьої доби після зараження.

Препаратом AVAC ASF LIVE vaccine на січень 2023 року щеплено 600544 свиней на 543 фермах 32 провінцій В’єтнаму (з них більше 50 – присадибні господарства): за тестуванням на 28 добу п.в. з них серопозитивними були 93.34%. У лютому 2023 року цю вакцину випробувано на 6 свинофермах Luzon region of Philippines: на 42-ий тиждень п.в. екскреції і віремії збудника АЧС не виявлено, серопозитивність на 4-му тижні п.в. 100%, ДПСС/DAH Філліпін рекомендував AVAC ASF LIVE vaccine до впровадження.

За нормативну базу впровадження вакцинопрофілактики АЧС в Україні доцільно обрати чинні Методичні рекомендації з системи заходів СтопАЧСмікс [ ]. У поточний період часу її доцільно застосувати для супроводу вакцинопрофілактики АЧС в Україні «на обрив» епізоотичного процесу АЧС в індустріальному свинарсті. Ця тема є найболючішою проблемою збереження інвестицій у свинарстві, оскільки згідно сучасних вимог все свинопоголів’я господарства, де виявлено вірус, підлягає стампінг-ауту – безкровному знищенню через спалювання чи відповідне захоронення [ ]. Але ж одночасно вже з 1970 років на Кубі, в Іспанії, Італії, в окремих випадках у колишньому СРСР успішно апробовано застосування певних м’ясопереробних технологій (теплова переробка, певні технології хамону/прашюто тощо) для значного зменшення збитків без зниження ефективності протичумних заходів та знищення виробничого ресурсу свинарства. 

Дані в’єтнамських вчених і біотехнологів щодо вакцинопрофілактики АЧС у комплексі з зазначеними підходами м’ясопереробки додають ще більше аргументів на користь пом’якшення формату «стампінг-ауту». На сьогодні зрозуміло, що тривале носійство свинями будь-якого асфарвірусу – чи вакцинного, чи польового, є неприпустимим. Але вже зараз вакцинопрофілактика АЧС гарантовано може стати інструментом вибіркового знищення свинопоголів’я ураженого вірусом сектору свинокомплексу і умовного «знищення» (через відповідну поступову м’ясопереробку) решти свинопоголів’я неблагополучного свинокомплексу. Більше того, ми вважаємо що на сьогодні існує достатньо методичних підходів та засобів, щоб у помаранчовій фазі небезпеки (згідно біобезпекової системи «СтопАЧСмікс») навколо підозрюваного осередку хвороби утворити «смугу захисту» зі щепленого свинопоголів’я, а в заключний період санації застосувати хіміо- та пробіотикотерапію для припинення можливої циркуляції в стаді асфарвірусу [ ]. Тут лише необхідно обмовитись, що проведення зазначених заходів мають забезпечувати відповідно перевірені щодо професійності, спеціально навчені та атестовані працівники. Для відпрацювання цих заходів було дуже цікаво вивчити можливість застосування радянського досвіду екстренних протичумних заходів проти КЧС – пероральної вакцинації домолозивних новонароджених поросят, а також внутрішньошкірного щеплення решти свинопоголів’я.

Вкрай нагальним, якщо не першочерговим, завданням вакцинопрофілактики АЧС є також санація популяцій дикого кабана на територіях стаціонарних осередків хвороби. Тут без перорального застосування вакцини не обійтись. Для цього найбільш раціональним є підхід професора І.Й. Кулеско застосування вакцини у формі, яка максимально стимулює захисну функцію мигдаликів та лімфоїдних фолікул кишечнику дикого кабана [ ].

Щодо обов’язкового випробуваня протективної активності вакцин проти варіантів збудника, що циркулюють в Україні (Efficacy test) слід зазначити, що в державі немає відповідних віваріїв для проведення такого випробування на підсвинках чи дорослих свинях, як це застосовується держслужбою у В’єтнамі. Адекватним рішенням цієї проблеми могло б бути впровадження нашого методичного підходу з використанням поросят-сисунів у віваріях/віварних камерах для лабораторних тварин з рівнем біозахисту BSL-3 [ ]. У співпраці з в’єтнамськими колегами було б доцільно цей методичний підхід валідувати спочатку на території В’єтнаму з «їхнім» вірусом-пробійником, а потім на території України – з «українським» вірусом-пробійником. Цей підхід можна було б формалізувати у чинному порядку як міжнародний протокол випробування протективної активності вакцин проти АЧС.

Literature cite:

1 Buzun A., Paliy A., Kolchyk O., Stegniy B., Bogach M. African swine fever as an associated infection: epizootic process and biological safety of pig farming: monograph. Kyiv: Agrarna nauka, 2023. 220 p.]. ISBN 978-966-540-597-9. Preprint see on RG https://www.researchgate.net/publication/ 374082894_Monografia _ASF-mix_IEKVM-NAAN_to_100_Anniversary_of_NSC_IECVM_

2 Nga, B. T. T., Padungtod, P., Depner, K., Chuong, V. D., Duy, D. T., Anh, N. D., & Dietze, K. (2022). Implications of partial culling on African swine fever control effectiveness in Vietnam. Frontiers in veterinary science, 9, 957918. https://doi.org/10.3389/fvets.2022.957918

3 Alibek K. Handelman S. Biohazard: The Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World-Told from Inside by the Man Who Ran It. Publ. “Delta”, 2020, 336 pp.

4 Russia is a terrorist state — Вікіпедія (wikipedia.org)

5 MeatNews info https://meatnews.com.ua/top/6320/persha-u-sviti-vakczyna-proty-afrykanskoyi-chumy-svynej-nablyzhayetsya-do-shvalennya-u-sviti/; https://meatnews.com.ua/top/6499/oberezhno-fakenews-nespravedlyvi-obvynuvachennya-pigua-info-rozkryti/ 

6 Treshfield M. Christley R. Veterinary Epidemiology, 4th Edition, Editeur Wiley-Blackwell, 2018, 888 pp.

7 ASF Vietnam: Approval of commercial use of 1st vaccines https://www.pigprogress.net/health-nutrition/health/asf-vietnam-approval-of-commercial-use-of-1st-vaccines/ 

8 Methodological recommendations of the StopASFmix system for measures of early protection of industry pig-farming ASF outbreaks, approved by DPSS Ukraine in 2021, 47pp.  Access on RG site https://www.researchgate.net/publication/ 374082894_Monografia _ASF-mix_IEKVM-NAAN_to_100_Anniversary_of_NSC_IECVM_

9 Інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, ДПСС України, 2017, Access on https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0432-17#Text 

10 Кулеско І. І. Пероральна імунізація поросят проти чуми та бешихи. Вісник сільськогосподарських наук. 1961. № 11, стор. 28-37 

11 Buzun, A., Stegniy, B., Paliy, A., Spivak, M., Bogach, M., Stegniy, M., Kuzminov, A., & Pavlichenko, O. (2023). Experimental Epizotology of Low-Virulent Variants of African Swine Fever Virus. Mikrobiolohichnyi Zhurnal, 85(3), 70–86. https://ojs.microbiolj.org.ua/index.php/mj/ article/view/116

Вітаємо 👋
Бажаєте отримувати актуальні новини?

Введіть у поле свій E-mail та отримуйте новини на пошту

Ми не надсилаємо спам!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *